Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2018-06-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
Kochajmy Pana
2018-06-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
O niewysłowione
2018-06-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Gdy nas ogarnie trwoga
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Otocz pomocą, Matko swe dzieci
2018-06-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2018-06-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Nie opuszczaj nas
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Czego chcesz od nas, Panie
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię
2018-06-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ojcze z niebios
A:

Pd:
O niewysłowione
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Każda żyjąca dusza
2018-06-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Abba Ojcze
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Kochajmy Pana
2018-06-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Serce Twe, Jezu
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
O, Święta Uczto

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Niech dziś z naszych serc i dusz
2018-06-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Niechaj z nami będzie Pan
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Kochajmy Pana
2018-06-17
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kto się w opiekę
Siedl. 608
A:


Pd:
Pójdź do Jezusa
Siedl. 618
K:
Jeden Chleb
Siedl. 242

U:
Cóż Ci Jezu damy
Siedl. 598
Z:
Serce Twe Jezu
Siedl. 300
2018-06-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Pójdźcie błogosławić Pana
2018-06-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Jeden chleb

U:
Serca nasze
Z:
Niepokalana Słoneczna Pani
2018-06-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
Jeden w naturze
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2018-06-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
A:

Pd:
Niech dziś z naszych serc i dusz
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Boże miłości
Z:
Boże, zmiłuj się nad nami
2018-06-10
(D)
O:
Edyta Zaborowska organistka parafii sw. Jozefa ONMP w Wolce Mladzkiej
Pm:

W:
Kto się w opiekę...
A:

Pd:
Boże w dobroci...
Z rąk kapłanskich...
K:
Kłaniam się Tobie...
Chwalmy niewysłowiony...
Gdzie miłość wzajemna i dobroć...
Jezu drogi Tyś miłością...
U:
Bóg jest miłością...
Barka...
Z:
Błogosław Panie nas...
*dowolna pieśń ku czci NMP lub NSPJ
2018-06-10
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Chrystus Chrystus to nadzieja cała nasza
Siedl. 596
A:


Pd:
Boże w dobroci
Siedl. 102
K:
Jezu Miłości Twej
Siedl. 245

U:
Ubi Caritas // Tam gdzie miłość jest
Siedl. 773
Z:
Nieskończona najśliczniejsza Jezu miłości
Siedl. 295
2018-06-09
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Idźmy tulmy się
Siedl. 339
A:


Pd:
Matko Najświętsza do Serca Twego
Siedl. 355
K:
Chrystus Pan karmi nas
Siedl. 701

U:
Upadnij na kolana
Siedl. 278
Z:
Weź w Swą Opiekę
Siedl. 394
2018-06-09
(D)
O:
Edyta Zaborowska organistka parafii sw. Jozefa ONMP w Wolce Mladzkiej
Pm:

W:
Idźmy tulmy się jak dziatki...
A:

Pd:
Matko Najświętsza do Serca Twego...
Przygotuję Ci serce....
K:
Chrystus Pan karmi nas..
Daj mi Jezusa...
Bądźże pozdrowiona....
Przygotuję Ci serce....
U:
Upadnij na kolana...
Ojcze chwała Tobie.../ Niech żyje Jezus...
Z:
Weź w swą opiekę...