Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2020-09-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króluj nam, Chryste
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Kochajmy Pana
2020-09-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
K:
O, Święta Uczto

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Każda żyjąca dusza
2020-09-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Com przyrzekł Bogu
K:
O, Święta Uczto

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Twemu Sercu
2020-09-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Pójdź do Jezusa
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Godzien jesteś
Z:
Królowej Anielskiej
2020-09-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Abba Ojcze
K:
Jeden chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
2020-09-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Matko Niebieskiego Pana
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Głoś Imię Pana
Z:
Idźmy tulmy się jak dziatki
2020-09-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Jeden chleb

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Barka
2020-09-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nie rzucim, Chryste
A:

Pd:
Kto się w opiekę
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Niech będzie chwała
Z:
Weź w swą opiekę
2020-09-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jeden w naturze
A:

Pd:
Niechaj z nami będzie Pan
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
O, Ty Przedwieczny
2020-09-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Matko Najświętsza (1 i 2 zwr.)
A:

Pd:
Matko Najświętsza (3 i 4 zwr.)
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
My chcemy Boga
2020-09-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króla wznoszą się znamiona
A:

Pd:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
K:
Witam Cię, witam

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
2020-09-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Gwiazdo zaranna