Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2018-09-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Matko Niebieskiego Pana
2018-09-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Przyjdźcie do mnie wszyscy
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Ojcze z niebios
2018-09-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króluj nam, Chryste
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Niech będzie chwała
Z:
Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam
2018-09-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Weź w swą opiekę
2018-09-23
(D)
O:
Mateusz Kunka
Pm:

W:
Ludu Kapłański
A:

Pd:
Czego chcesz od nas, Panie
Ojcze z niebios
K:
Kiedyś o Jezu
Zbliżam się w pokorze

U:
Niech żyje Jezus
Niech będzi chwała
Z:
Pobłogosław Jezu drogi
2018-09-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z 2015 roku.
W:
Ciebie całą duszą pragnę
Siedl. 588
A:


Pd:
Dobry Panie uczyń z nas narzędzia
---
K:
Jeden Chleb
Siedl. 242

U:
Czego chcesz od nas Panie
Siedl. 599
Z:
Zdrowaś Maryjo Bogarodzico
Siedl. 406
2018-09-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Pójdź do Jezusa
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Godzien jesteś
Z:
Królowej Anielskiej
2018-09-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Matko Niebieskiego Pana
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Głoś Imię Pana
Z:
Idźmy tulmy się jak dziatki
2018-09-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ciebie całą duszą pragnę
A:

Pd:
Boże obdarz Kościół Twój
K:
Rzućmy się wszyscy społem

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Głoś Imię Pana
2018-09-16
(D)
O:
Mateusz Kunka
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
Wszystko Tobie oddać pragnę
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę
Witam Cię, witam

U:
O Panie, Ty nam dajesz
Z:
My chcemy Boga, Panno święta
2018-09-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z 2015 roku.
W:
Boże obdarz Kościół Twój
Siedl. 591
A:


Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
Siedl. 594
K:
Jezusowi cześć i chwała
Siedl. 248

U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Siedl. 622
Z:
Idziesz przez wieki
Siedl. 312